Stage: creatief team gezocht – per februari 2018

Creative agency RIDE is per februari 2018 op zoek naar een duo dat de wereld wil laten zien dat ze de grootste creatieve talenten van Nederland zijn.

Jullie takenpakket

Reclame, content, storytelling, video; welke naam je er ook aan geeft, jullie komen met originele, kloppende concepten. Onder begeleiding van onze creative lead en senior creatives dagen we jullie uit op briefings van onze mooie klanten. En op eigen werk niet te vergeten.

Een werkdag uit het leven van

’s Ochtends briefing time. Kop koffie of thee erbij. Jullie sluiten je een paar uur op. De eerste ideeën presenteren jullie aan een creatief. Met zijn/haar feedback ga je aan de slag. Tijd voor lunch! Koffie. En verder. Feedbackronde nummer II. Aanpassen. Kill your darlings. Review nummer III. Good to go! Aan de slag met keynote. Feedback. Aanpassen. Feedback verwerken. Review. Klaar! Dagje hoor. Morgen knallen op copy en designs voor het project van laatst.

Profiel

 • Jullie zijn op zoek naar een fulltime stage van drie tot zes maanden. Jullie zitten in een vergevorderde fase van jullie studie.
 • Jullie werken in een team, dus art én copy zitten in jullie vingers. Natuurlijk vullen jullie elkaar blindelings aan.
 • Jullie kunnen werk laten zien waar jullie talent vanaf spat.
 • Met jullie eigentijdse kijk op creatie krijgen jullie onze senior creatives verlegen en onze klanten enthousiast.
 • Jullie zijn nieuwsgierig van aard, pro-actief. Liever een uur langer op kantoor, dan half werk afleveren.
 • Jullie mond is net zo groot als jullie hart.
 • Jullie hebben minstens één hobby en vertellen daar graag over. Jullie zijn niet vies van flauwe grappen en houden van tosti’s.

 

Jullie toekomst bij RIDE

We bieden jullie een voltijdstage bij een ambitieus en groeiend bedrijf. We hebben grote plannen. Zeker op het gebied van video. Jullie hebben talent, willen eindeloos ontdekken en beter worden. Jullie krijgen veel zelfstandigheid. Jullie ontvangen ieder een bruto stagevergoeding van € 250 euro per maand.

Over RIDE

What’s in a name, maar Creative Agency is de beste omschrijving. We vertalen briefings strategisch naar (video-) content en campagnes die de doelen van klanten helpen bereiken. Tof werk dat het gewenste effect heeft.

Connect met ons

Zien jullie jezelf als RIDERS? Stuur ons een korte motivatie, portfolio(‘s), CV’s of uitgebreide LinkedIn profielen. Mail naar hello@ride.amsterdam of connect op met ons op Facebook.

Of ken je een duo dat onderdeel uit moet maken van ons team? Breng ons dan in contact! Als het klikt, dan belonen wij je inspanning graag met iets leuks!

 

And for you international folks:

Internship: creative team wanted

Creative agency RIDE is looking for a team that wants to show the world they are the most talented creatives in the Netherlands.

Required task- and skillset

Advertising, content, story telling, video, whatever, you think in original, working concepts. Under the guidance of our creative lead and senior creatives we challenge you on briefs of our beloved clients. And on RIDE’s own work of course.

A day in a life

In the morning, briefing time. Have a cup of tea or coffee. You lock yourselves up for a few hours. You present your first ideas to a creative. Back to work with the feedback. Time for lunch! Coffee. And on. Feedback round II. Adjust. Kill your darlings. Review number III. Good to go! Keynote time. Feedback. Adjust. Process feedback. Review. Done! What a day. Work on the copy and designs of last weeks project tomorrow.

Profile

 • You are looking for a fulltime internship for a minimum of six months. You are in an advanced stage of your study.
 • You work in a team so art and copy flow through your vains. Of course you complement each other perfectly.
 • You can show work that shows your talent.
 • With your modern approach to creation you you embarras our creatives and excite our clients.
 • Curiosity is your middle name, you are pro-active and don’t mind spending extra time at the office to finish that awesome concept.
 • Your mouths are a big as your hearts.
 • You have at least one hobby and can’t wait to enlighten us about it. You’re not opposed to lame jokes, and you love grilled cheese sandwiches.

 

Your future at RIDE

We offer a fulltime internship at an ambitious and growing company. We have big plans, especially in the area of video. You are talented and hungry to explore and to get better. You get a lot of independence. You each earn a fee of € 250 per month (before taxes).

About RIDE

What’s in a name, but a Creative Agency is the best way to describe us. We translate briefings strategically to (video-) content and campaigns, in order to help reach the goals of our beloved clients. Stunning work that has the desired output.

Connect with us

Have you looked in the mirror and do you see two RIDERS? Send us a short motivation, your portfolio(s) and CV’s. Or your complete LinkedIn profiles. E-mail hello@ride.amsterdam or connect with us on Facebook.

Do you know a duo that should be part of our team? Get us in touch! If it works out we’ll be happy to reward you with something nice.

Melike
melike@ride.amsterdam